TJENESTER

  • Bilagsføring

  • Fakturering og oppfølging av utestående fordringer

  • Lønn og personal

  • Betaling

  • Budsjettering

  • Rapportering

  • Skattemelding og årsregnskap

  • Aksjonærmelding

  • Bistand i forbindelse med styremøte og generalforsamling

  • Bistand ved stiftelse av selskap og endringer i Brønnøysund registrene

ØKONOMISYSTEM

Vi bruker Tripletex som hovedplattform. Det er et skybasert økonomisystem. Gode skysystemer kan gi en stor forbedring i effektivitet og økonomistyring, spesielt for små og mellomstore virksomheter.

Vi har også kunder som bruker PowerOffice Go, 24SevenOffice og Visma Mamut. Vi er fleksible på valg av løsning etter kundenes ønsker og behov.